EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Praat mee bij de meet-ups


Cultureel vermogen is nooit af. Het gesprek over een vitaal cultureel leven dat toegankelijk is voor iedereen ontwikkelt zich continu. Het LKCA en Cultuurconnectie willen dan ook de bruikbaarheid van het begrip 'Cultureel vermogen' in kaart brengen. We onderzoeken in een open dialoog hoe het gedachtegoed wordt opgevat en hoe het praktisch bij kan dragen aan beleid. Wil je erover meepraten? Geef je dan op voor een van de vier meet-ups.

Doel van de meet-ups Cultureel vermogen:

 • Inventariseren hoe het concept van Cultureel vermogen ‘valt’: wat is het precies, is het begrijpelijk, klopt het, wat hebben we eraan, is er draagvlak voor en behoefte aan verdere ontwikkeling?
 • Bekijken wat er nodig is om die ontwikkeling verder te ondersteunen, vanuit vier verschillende perspectieven: practitioners, organisaties, beleid en onderzoek. 


Uitgangspunt voor gesprek bij de vier meet-ups:


'Cultureel vermogen' nodigt uit om nieuwe doelen en waarden voor cultuureducatie en –participatie te formuleren. 

 • We willen het deelnemen aan het culturele leven voor alle jonge mensen mogelijk maken;
 • Daarvoor zijn vier vermogens (competenties) nodig; 
 • De kunsten zijn een belangrijke bouwsteen;
 • Het verwerven en uitoefenen van de vier vermogens lukt alleen als dat in samenhang wordt georganiseerd. 


Meet-up 1: Het perspectief van de practitioners, docenten en amateurkunstenaars

27 september 2018 van 17.30 – 20.00u, LKCA, Lange Viestraat 365 Utrecht


In deze eerste meet-up kijken we naar de uitgangspunten (zie boven) vanuit het perspectief van leren en lesgeven. 

 • Wat zegt cultureel vermogen over het belang en de reikwijdte van cultuureducatie? 
 • Wat verandert er wel (of juist niet) in de praktijk van het werk als je aan de slag gaat met de 4 vermogens?
 • Wat moet je dan kunnen en weten?
 • Wat is nodig om het goed te organiseren? 
Meet-up 2: Het perspectief van organisaties, netwerken en zelforganisaties

4 oktober 2018 van 17.30 – 20.00u, LKCA, Lange Viestraat 365 Utrecht


In deze meet-up bespreken de gevolgen van de uitgangspunten (zie boven) voor organisaties: 

 • Wat zegt 'cultureel vermogen' over het belang en de reikwijdte van cultuureducatie? 
 • Wat verandert er wel (of juist niet) in de praktijk van het werk als je bewust aan de slag gaat met de 4 vermogens?
 • Wat is nodig om het goed te organiseren?
 • Welk ecosysteem is nodig? 
Meet-up 3: Het perspectief van beleidsvorming en beleidsinstrumenten

11 oktober 2018 van 17.30 – 20.00u, LKCA, Lange Viestraat 365 Utrecht


In deze meet-up bespreken we de gevolgen van de uitgangspunten (zie boven) voor het beleid, bijvoorbeeld: 

 • Wat gebeurt er als je het bevorderen van het culturele 'proces' centraal stelt in het beleid? 
 • Wat is het specifieke belang van cultuureducatie en –participatie in een dergelijk beleid? 
 • Welk ecosysteem is nodig om het verwerven en uitoefenen van cultureel vermogen voor alle jonge mensen toegankelijk te maken? 
 • Wat betekent dit voor de dialoog met en in het veld?
 • Welke onderzoeksagenda is nodig? Meet-up 4: Het perspectief van onderzoek, processturing en evaluatie

15 oktober 2018 van 17.30 – 20.00u, LKCA, Lange Viestraat 365 Utrecht

In deze meet-up bespreken we de gevolgen van de uitgangspunten (zie boven) voor onderzoek:

 • Wat gebeurt er als je het bevorderen van het culturele 'proces' centraal stelt in het beleid? 
 • Hoe verhoudt het concept zich tot andere invalshoeken (zoals van de EU, de verschillende leerstoelen, RvC, Curriculum.nu, fondsen, overheden)?
 • Wat is nodig voor een verdere onderbouwing van de sleutelbegrippen?
 • Welke vertakkingen zien we naar andere wetenschaps- en beleidsterreinen?
 • Benodigd onderzoek en meest wenselijke proefopstellingen?
 • De meest urgente vragen en 'do’s & dont’s' rond de uitwerking in beleid en praktijk?De meet-ups vinden plaats op de nieuwe locatie van het LKCA aan de Lange Viestraat 365 in Utrecht. Op de website van het LKCA vind je een routebeschrijving