EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Wat is cultureel vermogen?


Cultureel vermogen zoals het er nu ligt is een publicatie, een reflectie op de nieuwe woorden die we nodig hebben om cultuureducatie en -participatie een integrale plek te geven in onze samenleving. Het document wil een start zijn voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal voor professionals die werken voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat betekent dat het niet af is. Het resultaat is bedoeld als een uitnodiging om verder te denken en te werken in een brede kring. Open source dus. 

Samenvatting

Onze visie is dat mensen culturele vermogens nodig hebben (capabilities) om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het verwerven van deze culturele vermogens gaat niet vanzelf. Er zijn praktische, sociaal-economische en culturele barrières die in de weg zitten. We zien dat die barrières eerder hoger worden dan lager. Er is organisatiekracht nodig om die drempels te slechten. Zo komen we tot de conclusie dat het organiseren van de beschikbaarheid van culturele vermogens voor alle jonge mensen de belangrijkste opgave van cultuureducatie is in de moderne, pluriforme samenleving.